Lapset ja nuoret kuntosalilla

Lasten ja nuorten voimaharjoitteluun on aikojen saatossa suhtauduttu hyvinkin kyseenalaistaen. Voimaharjoittelun on ajateltu vaarantavan pituuskasvua sekä aiheuttavan muun muassa loukkaantumisriskejä. Nämä pelot voimaharjoittelun haitoista kumpuavat osittain 1970–1980 luvun tutkimuksista, joissa todettiin voimaharjoittelun yhteydessä syntyneen vammoja. Nämä vammat eivät kuitenkaan johtuneet voimaharjoittelusta, vaan siinä oli muut selittävät tekijät kuten heikko suoritustekniikka, liian isot painot ja vähäinen valvonta. Tosi asiassa oikein toteutettu ja turvallinen voimaharjoittelu edistää lasten ja nuorten terveyttä ja fyysistä kuntoa laaja-alaisesti. (Hulmi 2019)

Suomalaisen liikuntasuosituksen mukaan iältään 7-18 vuotiaiden tulisi liikkua ainakin 1-2 tuntia päivän aikana monipuolisesti ja tämä liikkuminen pitäisi tapahtua ikään sopivalla suoritustavalla. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota. Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa. Voimaharjoittelua ohjeistetaan 30–45 minuuttia harjoittelua kerrallaan, kohtuullisella vastuksella. (UKK 2023)

Tutkimukset ovat siis vahvistaneet ajatusta voimaharjoittelun hyödyllisyydestä ja täten on erittäin perusteltua sisällyttää voimaharjoittelua lasten ja nuorten harjoitteluun. Aiheen tärkeyden perustelussa on hyvä pitää mielessä myös, miten rajusti nuorten fyysinen aktivisuus on vähentynyt ja ylipaino lisääntynyt erityisesti 2000-luvulla. Siten kannattaa suuntaa katseet kaikkiin niihin mahdollisiin keinoihin, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia

Voimaharjoittelulla ei ole ainoastaan positiivinen fyysinen vaikutus lasten ja nuorten terveyteen, vaan vaikuttaa myös psyykkisellä ja sosiaalisellakin tasolla. Harjoittelu voidaan aloittaa samoihin aikoihin, kun lapsi osallistuu muuhunkin liikunnalliseen toimintaan huomioiden kuitenkin tässä jokaisen yksilöllinen kehitystaso. Voimaharjoittelun alkuvaiheessa voidaan keskittyä kehonpainolla tehtävään harjoitteluun ja liiketekniikoiden opetteluun ja siitä sitten vaiheittain edetä aina aikuismaiseen ja lajinomaiseen voimaharjoitteluun saakka.

Power Center Kerava toivottaakin kaikki nuoret lämpimästi tervetulleeksi salille kokemaan liikunnan iloa.

Jesse, Power Centerin Personal trainer ja ryhmäliikunnan ohjaaja

Lähteet:
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984
Lihastohtori, Juha Hulmi, 2019
https://www.duodecimlehti.fi/duo12429