fbpx

Sopimusehdot ja säännöt

SOPIMUSEHDOT

1.     Jäsensopimusasiakkuus on aina henkilökohtainen ja on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisia sopimuksia ei ketjuteta. Jäsenasiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kuntosali- tai ryhmäliikuntakorteissa ei ole tauko- tai vaihto-oikeutta. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse info@powercenter.fi.

2.      Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.

3.      Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia neljän viikon irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, maksut ja muut asiaan liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@powercenter.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Olethan yhteydessä info@powercenter.fi välittömästi mikäli sairastut, niin tiedämme laittaa korttisi tauolle. Omavastuusi on kaksi (2) viikkoa. Sairaslomahyvitykset on käytettävä aina viimeistään 6 kk sisällä sairasilmoituksesta. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta. Mahdollinen asiakastilille jäävä saldo on käytettävissä vuoden ajan irtisanoutumisesta, jonka jälkeen se vanhenee. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

4.      Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset ja sopimuksen/palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen info@powercenter.fi. Vastausviestissä ilmoitetaan asiakkaalle sopimuksen päättymis-, tauko-, tai sopimuksen muuttumisaika.
Uusien jäsenien kohdalla neljän (4) viikon irtisanomisajan lisäksi veloitetaan 90 € tasausmaksu, mikäli jäsen irtisanoo sopimuksensa ensimmäisen 12 kk tai 24 kk sopimuskauden aikana.
Uusien ryhmäliikuntajäsenien kohdalla neljän (4) viikon irtisanomisajan lisäksi veloitetaan 90 € tasausmaksu mikäli jäsen irtisanoo sopimuksensa ensimmäisen 6 kk sopimuskauden aikana.

5.      Jäsenyys jatkuu aloituskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, neljän viikon irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli aloituskauteen sisältyy tarjous (ts. aloituskausi on edullisempi kuin voimassa olevan hinnaston mukaan olisi), irtisanoutuminen on mahdollista vasta aloituskauden jälkeen. Uusille jäsenille osoitetut aloitustarjoukset eivät koske kuntokeskukseen palaavia asiakkaita, ellei näin erikseen ilmoiteta.

6.      Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

7.      Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

8.      Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

9.      Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Power Center Oy ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11 on kerrottu.

10.     Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä

PERSONAL TRAINER -PALVELUIDEN EHDOT

– Personal trainer- palveluiden laskuttaminen tapahtuu erissä asiakkaan niin toivoessa. Kumminkin maksimimäärä erille on 10x paketeissa 4 erää, 20x paketeissa 5 erää ja 30x paketeissa 7 erää.
– Asiakkaalla on oikeus perua sovittu tapaaminen 24 h ennen tapaamista. Alle vuorokausi ennen tapaamista perutuista tapaamisista asiakkaalta veloitetaan tapaamiskerran maksu kokonaisuudessaan.
– Personal trainer- palveluiden käyttöajat maksupäivästä: 1x ohjaus on käytettävä kuukauden kuluessa ostopäivästä, 10x paketit 5 kk, 20x paketit 9 kk ja 30x paketit 12 kk kuluessa ostopäivästä.
– Asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun vaikka palvelu jäisi käyttämättä asiakkaasta johtuvista syistä. Laskujen maksuehto on 14 pv netto.
– Asiakas hyväksyy, että ohjaaja saattaa vaihtua keskensopimuskauden. Ohjaajan vaihtuminen ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen eikä oikeuta asiakasta purkamaan tätä sopimusta.
– Asiakas osallistuu liikuntaan omalla vastuullaan ja on velvollinen huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalle. Asiakkaan vastuulla on informoida ohjaajaa kaikista terveydellisistä seikoista tai esteistä jotka voivat vaikuttaa liikunnan harrastamiseen. Tarvittaessa asiakas konsultoi omalla kustannuksellaan lääkäriä ennen liikunnan aloittamista.
– Ohjaajalla on oikeus kieltäytyä ohjaamasta asiakasta asiakkaan terveydentilan takia, jos asiakkaalla ei ole esittää lääkärin suostumusta.
– Sopimuksen osapuolina ovat Power Center Oy sekä asiakas yksityishenkilönä. Mikäli maksajaksi merkitään asiakkaan puolesta esimerkiksi yritys, on asiakas silti henkilökohtaisesti lopulta vastuussa maksujen suorittamisesta.
– Asiakkaan henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen eikä Power Center Oy luovuta asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle. Asiakastietoja käytetään Power Center Oy:n markkinointiviestintään, minkä asiakas voi halutessaan kieltää koska tahansa.

POWER CENTERIN SÄÄNNÖT

1.     Kuntokeskuksen säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä̈ ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä, ja muiden viihtyminen tulee huomioida omaan treeniin keskittymisestä huolimatta. Erilaisten tuotteiden tai palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

2.      Jäsen on vastuussa siitä että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

3.      Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö kuntokeskuksella on kielletty. Lisäksi jäsen velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä / siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten. Harjoittelun jälkeen välineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoilleen ja mahdolliset sotkut siivota.

4.      Kuntokeskus tarjoaa jäsenen pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

5.      Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.

6.      Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen asiakaspalveluun, sen ollessa suljettuna sähköpostitse info@powercenter.fi

7.      Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata kuntokeskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan sen ulkopuolella.

8.      Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntokeskuksella on käytössä jatkuva tallentava kameravalvonta.

9.      Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntokeskukseen tullessaan vastaanotossa olevaan kortinlukijaan.

10.    Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Power Center Oy
Santaniitynkatu 3
04250 Kerava
Y-tunnus 2693663-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Kallio
Santaniitynkatu 3
04250 Kerava
anna@powercenter.fi
p. 0407212213

3. Yleistä

Tämä tietosuoja- ja rekisterikäytäntö soveltuu henkilötietojen käyttöön osoitteessa (www.powercenter.fi), kuntosalin asiakasrekisteriin, sähköpostimarkkinointilistaan ja verkkosivujen ryhmäliikuntatuntien, personal training palveluiden sekä hieronnan ajanvarausjärjestelmään. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja kerääjänä toimii Power Center Oy FI, info@powercenter.fi

Power Center Oy tarjoaa palvelimen yhteistyössä OVH HOSTING Oy:n kanssa. (Mannerheimintie 40 A 39, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2281158-4, www.ovh-hosting.fi)

Power Center Oy kunnioittaa oikeuksiasi ja henkilötietojen käsittelyä koskevia toivomuksiasi. Voidakseen tarjota sinulle palveluita Power Center Oy saattaa ajoittain pyytää sinulta erilaisia tietoja. Tässä tietosuoja- ja rekisterikäytännössä kerrotaan tavoista, joilla Power Center Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi, sinulla käytössä olevista vaihtoehdoista sekä siitä miten, voit kertoa valinnoistasi Power Center Oy:lle.

4. Solveltamisala

Liittymällä Power Center Oy:n asiakkaaksi ja/tai käyttämällä palveluita hyväksyt nimenomaisesti tämän tietosuoja- ja rekisterikäytännön.

Tässä tietosuoja- ja rekisterikäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai osoitettasi, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja tai henkilöön liittyviä tietoja, joita me saatamme kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5. Tietojen kerääminen

Kerättäviä tietoja ovat:

• Nimi
• Osoite
• Postinumero
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Henkilötunnus (vain sopimusasiakkaiden kohdalla luottotietojen tarkistamiseksi)
• PT-palveluiden toteuttamiseen liittyvät fyysiset ja psyykkiset tiedot

Power Center Oy kerää henkilötietoja asiakkaasta, kun asiakas rekisteröityy omalle asiakastilille ja/tai ajanvarausjärjestelmään ja/tai verkkokauppaan. Palvelun tarjoaja kaikissa edellä mainituissa on Enkora Oy Ltd.

Syöttämällä henkilötietoja asiakastilille (Enkora Oy Ltd) tai muutoin ilmoittaessasi henkilötietojasi Power Center Oy:lle hyväksyt henkilötietojesi keruun, käytön ja luovuttamisen tämän tietoturva- ja rekisterikäytännön mukaisesti tässä tietoturva- ja rekisterikäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen. Uutiskirjeen tilaaminen tapahtuu omatoimisesti Power Center Oy:n verkkosivuilta tai asiakkaan suostumuksella vastaanotossa jäsensopimuksen tai tuotteen oston yhteydessä Power Center Oy:n työntekijän toimesta, mikäli asiakas hyväksyy asiakaslomakkeessa tai -sopimuksessa tilauslausekkeen. Kieltolauseketta tarjotaan aktiivisesti.

6. Henkilötietojen käyttäminen

Power Center Oy:n keräämiä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Henkilötietoja kerätään pääasiallisesti palveluntuotannon kannalta olennaisiin prosesseihin, kuten asiakkuuden tunnistamisen ja hallinnan, kulunvalvonnan, ajanvarauksen, personal training -palveluiden toteuttamisen, laskutuksen ja ryhmäliikunnan, personal training -palveluiden ja hieronnan ajanvarauksen mahdollistamisen vuoksi. Henkilötietoja käytetään sähköpostimarkkinointiin uutiskirjeen muodossa ainoastaan asiakkaan aktiivisen hyväksynnän myötä.

7. Henkilötietojen luovutus

Hyväksyt sen, että Power Center Oy saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietojasi asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Power Center Oy käyttää palveluntarjoajia palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tälläisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Power Center Oy:n eri palveluiden varausjärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän toiminnan kannalta, esimerkiksi vikatilanteet.

Palveluntarjoajana sähköpostimarkkinoinnissa on käytössämme Sendinblue.

Palveluntarjoajana asiakashallinnassa, ryhmäliikuntatuntien varauksissa, PT-palveluiden varauksissa sekä hieronnan varauksissa on käytössämme Enkora Oy Ltd.

Palveluntarjoajana Facebook sivuillamme on käytössämme Facebook Ltd.

Palveluntarjoajana Instagram sovelluksessa on käytössämme Facebook Ltd.

Power Center Oy ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen oikeellisuuden varmistaminen

Sitoudut antamaan Power Center Oy:lle oikeat tietosi rekisteröityessäsi eri palveluidemme varausjärjestelmään (Enkora Oy Ltd) tai jäsenasiakkaaksemme.

Rekisteröitymisesi jälkeen voit tarkastella omaa asiakasprofiiliasi kirjautumalla järjestelmään käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Voit myös muuttaa, päivittää tai poistaa meille antamiasi tietoja joko kirjautumalla sisään järjestelmään tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (info@powercenter.fi).

Sinulla on lisäksi oikeus poistaa tai päivittää väärät ja /tai vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot järjestelmästämme. Power Center Oy voi myös poistaa tai korjata ilman eri ilmoitusta kaikki väärät, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää Power Center Oy:tä käyttämästä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksen toteuttamiseen.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@powercenter.fi. Palveluntarjoaja käsittelee pyyntösi ilman aiheetonta viivytystä.

9. Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Power Center Oy säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen varausjärjestelmän käyttäjä voi olla yhteydessä varausjärjestelmään ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Power Center Oy:n keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Mikäli sinulla on kysymyksiä Power Center Oy:n tietosuoja- ja rekisterikäytäntöön liittyen tai mikäli haluat tarkistaa omat henkilötietosi, ota yhteyttä info@powercenter.fi

10. Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Power Center Oy saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Power Center Oy:n määräysvallassa eikä Power Center Oy vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli asiakkaamme vierailee linkitetyllä sivustolla, tulee hänen erikseen tarkistaa tälläiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

11. Lapset

Alle 15-vuotiaat lapset eivät saa rekisteröityä Power Center Oy:n varausjärjestelmän palveluihin käyttäjiksi. Alle 15-vuotiaiden henkilötiedot kirjataan asiakasrekisteriin vain huoltajan luvalla.

12. Muut ehdot ja määräykset

Tähän tietosuoja- ja rekisterikäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.

Power Center Oy:llä on oikeus oman vapaan harkintansa nojalla milloin tahansa muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisterikäytäntöä. Palveluntarjoajan muuttaessa tätä tietosuoja- ja rekisterikäytäntöä asetamme päivitetyn version saataville verkkosivuillemme.