Sopimusehdot ja säännöt

SOPIMUSEHDOT

 1. Jäsensopimusasiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden 12 kk tai 24 kk tai ilman sitoutumista. Jäsenyys jatkuu aloituskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, 4 viikon irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli aloituskauteen sisältyy tarjous (ts. aloituskausi on edullisempi kuin voimassa olevan hinnaston mukaan olisi), irtisanoutuminen on mahdollista vasta aloituskauden jälkeen. Uusille jäsenille osoitetut aloitustarjoukset eivät koske kuntokeskukseen palaavia asiakkaita, ellei näin erikseen ilmoiteta.
 2. Asiakkuus jatkuu kaikissa sopimuksissa määräaikaisuudenkin jälkeen automaattisesti tai niin kauan, kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu.
 3. Mikäli asiakas irtisanoo jäsenyytensä ennen sopimuskauden päättymistä (12 kk tai 24 kk sitovissa sopimuksissa) perimme kertaluontoisen irtisanomismaksun 90 €. Irtisanomismaksu lähetetään erillisenä laskuna asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Kaikissa jäsenyyksissä (12kk, 24kk ja ilman sitoutumista) on 4 viikon irtisanomisaika sopimuksen irtisanomispäivästä lukien. Huomioithan, että jos jäsenyyteen on liitetty kuntosalin lisäksi ryhmäliikuntajäsenyys, on pelkän ryhmäliikunnan osuuden irtisanomisaika 6kk ryhmäliikunnan aloituspäivästä.
 4. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti asiakas voi muokata itse omia asiakastietojaan kirjautuneena powercenter.fi tai Power appiin.
 5. Asiakas treenaa ja/tai käyttää kuntosalia sekä ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.
 6. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kuntosali- tai ryhmäliikuntakorteissa ei ole tauko- tai vaihto-oikeutta eikä palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Jos asiakkaalla on toistuva korttiveloitus ja asiakkaan korttia ei voida veloittaa, järjestelmä ilmoittaa siitä asiakkaalle. Järjestelmä yrittää veloittaa asiakkaan korttia kolmen päivän ajan, jonka jälkeen jäsenyys purkaantuu automaattisesti ja asiakkaalta peritään 90€ irtisanomismaksu. Asiakas, jolla sopimus on päättynyt tästä syytä, on estetty tekemästä jäsenyyssopimusta 12 / 24 KK ajan sopimuksen katkeamisesta riippuen asiakkaan määräaikaisuuden kestosta.
 7. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan, vaan asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia neljän viikon irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, maksut ja muut asiaan liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa ainoastaan terveyssyistä tai armeijan takia ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@powercenter.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto, tai puolustusvoimien kutsuntatodistus. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Olethan yhteydessä info@powercenter.fi välittömästi mikäli sairastut, niin tiedämme laittaa korttisi tauolle. Omavastuusi on aina kaksi (2) viikkoa. Sairaslomahyvitykset on käytettävä aina viimeistään 6 kk sisällä sairasilmoituksesta. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta.
 8. Jokaisesta e-laskusta tai sähköpostilla lähetetystä laskusta perimme laskutuslisän 1,50 € (sis. alv 24%). Paperilaskusta, jonka toimitamme perinteisellä postilla, perimme laskutuslisän 5,00 € (sis. alv 24%) per lasku. Tämä laskutuslisä kattaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat laskujen manuaalisesta käsittelystä ja postituksesta. Laskutuslisän voi välttää lataamalla saldoa omalle asiakastilille asiakaspalvelumme kautta tai hyödyntämällä etänä mobiilisti liikuntaetuasi. Tämä vaihtoehto mahdollistaa maksujen suorittamisen suoraan liikuntaetutuottajalle mobiilisovelluksen avulla. Tarkemmat ohjeet liikuntaetujen hyödyntämiseen saat nettisivuiltamme. asiakaspalvelustamme sen aukioloaikoina tai info@powercenter.fi Laskutuslisän voit myös välttää tekemällä sopimuksen toistuvalla korttiveloituksella. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen info@powercenter.fi tai asioimalla suoraan asiakaspalvelussamme sen aukioloaikoina.
  Asiakaspalvelumme on valmiina auttamaan sinua laskutuslisään liittyvissä kysymyksissä, toistuvan korttiveloitukseen siirtymisessä, saldojen lataamisessa tai liikuntaedun hyödyntämisessä etänä.
  ​​​​​​​ Uusille laskutusasiakkaille 1.2. 2024 alkaen paperilaskun laskutuslisä on 7,00 € / lasku ja sähköpostilasku tai e-laskun laskutuslisä on 5,00 € / lasku. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että emme tee enää uusia laskutussopimuksia 1.2.2024 jälkeen, kuin ainoastaan todella painavasta syystä. Kaikki uudet 4 viikon välein maksettavat määräaikaiset tai ilman sitoutumista olevat jäsenyydet vaativat toistuvan korttiveloitussopimuksen tekemistä.
 9. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset ja sopimuksen/palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen info@powercenter.fi. Vastausviestissä ilmoitetaan asiakkaalle
 10. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 11. Avainkortti tai mobiilikulkutunniste on henkilökohtainen. Avainkortin tai mobiilikulkutunnisteen on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin (lätkä) uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia tai mobiilitunnistetta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää kuntosalin tiloihin muita henkilöitä. Jos asiakas tuo mukanaan henkilöitä, kenellä ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta Power Centerin tiloihin, asiakkaan pääsyoikeus katkaistaan välittömästi eikä mahdollisesti etukäteen maksettuja jäsen- tai korttimaksuja hyvitetä asiakkaalle millään tavalla.
 12. Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.
 13. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Power Center Oy ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista. Yrityslaskuissa maksuehto on 7vrk netto.
 14. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä


​​​​​​​

AIKA- JA SARJAKORTTIEHDOT

1. Aika- ja sarjakortti on aina henkilökohtainen ja on voimassa hinnastossa määritellyn ajan. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kuntosali- tai ryhmäliikuntakorteissa ei ole tauko- tai vaihto-oikeutta. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä asiakastietoja varten. Alaikäisestä asiakkaasta vastaa aina huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös korttiehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse info@powercenter.fi.

2. Asiakas treenaa ja/tai käyttää kuntosalia sekä ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.

3. Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin. Kortin voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@powercenter.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Olethan yhteydessä info@powercenter.fi välittömästi mikäli sairastut, niin tiedämme laittaa korttisi tauolle. Omavastuusi sairastapauksissa on 14 vrk. Sairaslomahyvitykset on käytettävä aina viimeistään 6 kk sisällä sairasilmoituksesta. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta.

4. Kaikki aika ja- sarjakortteihin liittyvät keskeytykset ja sopimuksen/palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen info@powercenter.fi.

5. Avainkortti tai mobiilikulkutunniste on henkilökohtainen. Avainkortin tai mobiilikulkutunnisteen on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin (lätkä) uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia tai mobiilitunnistetta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää kuntosalin tiloihin muita henkilöitä. Jos asiakas tuo mukanaan henkilöitä, kenellä ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta Power Centerin tiloihin, asiakkaan pääsyoikeus katkaistaan välittömästi eikä mahdollisesti etukäteen maksettuja jäsen- tai korttimaksuja hyvitetä asiakkaalle millään tavalla

6. Sarjakorttien käyttöaika on ilmoitettu hinnastossamme. Asiakkaan käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä eikä kortin käyttöikää pidennetä vaikka asiakkaan kortille jäisi käyttämättömiä kertoja kortin käyttöajan vanhentuessa.

7. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä.

PERSONAL TRAINER -PALVELUIDEN EHDOT

– Personal trainer- palveluiden laskuttaminen tapahtuu erissä asiakkaan niin toivoessa. Kumminkin maksimimäärä erille on 10x paketeissa 4 erää, 20x paketeissa 5 erää ja 30x paketeissa 7 erää.– Asiakkaalla on oikeus perua sovittu tapaaminen 24 h ennen tapaamista. Alle vuorokausi ennen tapaamista perutuista tapaamisista asiakkaalta veloitetaan tapaamiskerran maksu kokonaisuudessaan.– Personal trainer- palveluiden käyttöajat maksupäivästä: 1x ohjaus on käytettävä kuukauden kuluessa ostopäivästä, 10x paketit 5 kk, 20x paketit 9 kk ja 30x paketit 12 kk kuluessa ostopäivästä.– Asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun vaikka palvelu jäisi käyttämättä asiakkaasta johtuvista syistä. Laskujen maksuehto on 14 pv netto.– Asiakas hyväksyy, että ohjaaja saattaa vaihtua keskensopimuskauden. Ohjaajan vaihtuminen ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen eikä oikeuta asiakasta purkamaan tätä sopimusta.– Asiakas osallistuu liikuntaan omalla vastuullaan ja on velvollinen huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalle. Asiakkaan vastuulla on informoida ohjaajaa kaikista terveydellisistä seikoista tai esteistä jotka voivat vaikuttaa liikunnan harrastamiseen. Tarvittaessa asiakas konsultoi omalla kustannuksellaan lääkäriä ennen liikunnan aloittamista.– Ohjaajalla on oikeus kieltäytyä ohjaamasta asiakasta asiakkaan terveydentilan takia, jos asiakkaalla ei ole esittää lääkärin suostumusta.– Sopimuksen osapuolina ovat Power Center Oy sekä asiakas yksityishenkilönä. Mikäli maksajaksi merkitään asiakkaan puolesta esimerkiksi yritys, on asiakas silti henkilökohtaisesti lopulta vastuussa maksujen suorittamisesta.– Asiakkaan henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen eikä Power Center Oy luovuta asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle. Asiakastietoja käytetään Power Center Oy:n markkinointiviestintään, minkä asiakas voi halutessaan kieltää koska tahansa.


KUNTOREMONTTI -PALVELUIDEN EHDOT

– Kuntoremontti on oltava kokonaisuudessaan maksettuna ennen ryhmän aloitusajankohtaa.
– Asiakkaalla on oikeus perua osallistumisensa ennen ryhmän aloitusajankohtaa.
– Palveluun kuuluu yhteiset ohjatut treenit palvelukuvauksen mukaisesti, ruokavalio, sekä kuntosalin rajaton käyttöoikeus omatoimiseen harjoitteluun kuntoremontin ajan. Ryhmäliikuntatunnit eivät kuulu palveluun mutta ovat asiakkaan ostettavissa erikseen.
– Asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun vaikka palvelu jäisi käyttämättä asiakkaasta johtuvista syistä. Asiakkaan harjoitusmaksuja ei palauteta.
– Asiakas hyväksyy, että ohjaaja saattaa vaihtua kesken sopimuskauden. Ohjaajan vaihtuminen ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen eikä oikeuta asiakasta purkamaan tätä sopimusta.
– Asiakas osallistuu liikuntaan omalla vastuullaan ja on velvollinen huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalle. Asiakkaan vastuulla on informoida ohjaajaa kaikista terveydellisistä seikoista tai esteistä jotka voivat vaikuttaa liikunnan harrastamiseen. Tarvittaessa asiakas konsultoi omalla kustannuksellaan lääkäriä ennen liikunnan aloittamista.
– Ohjaajalla on oikeus kieltäytyä ohjaamasta asiakasta asiakkaan terveydentilan takia, jos asiakkaalla ei ole esittää lääkärin suostumusta.
– Sopimuksen osapuolina ovat Power Center Oy sekä asiakas yksityishenkilönä. Mikäli maksajaksi merkitään asiakkaan puolesta esimerkiksi yritys, on asiakas silti henkilökohtaisesti lopulta vastuussa maksujen suorittamisesta.
– Asiakkaan henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen eikä Power Center Oy luovuta asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle. Asiakastietoja käytetään Power Center Oy:n markkinointiviestintään, minkä asiakas voi halutessaan kieltää koska tahansa.

POWER CENTERIN SÄÄNNÖT

1. Kuntokeskuksen säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä, ja muiden viihtyminen tulee huomioida omaan treeniin keskittymisestä huolimatta. Erilaisten tuotteiden tai palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Kaupallinen kuvaaminen salillamme on kielletty, olethan yhteydessä lupa asioissa info@powercenter.fi Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

2. Kuntosalimme ikäraja on 13 vuotta. Huomioithan että alle 15-vuotiaat eivät voi rekisteröityä Power Center Oy:n asiakkaiksi ilman huoltajan suostumusta. Alle 15-vuotiaiden henkilötiedot kirjataan asiakasrekisteriin vain huoltajan luvalla. Alle 18-vuotiaan 12 tai 24 kk jäsenyydet allekirjoittaa aina huoltaja. Alle 18-vuotias harjoittelee kuntosalillamme aina huoltajan vastuulla. Lisätiedot info@powercenter.fi tai 09-2741641. Alle 18-vuotiailta vaaditaan aina huoltajan suostumus, sillä alaikäisen jäsenyys on aina ensisijaisesti huoltajan vastuulla. Tällöin huoltaja on myös ensisijaisesti vastuussa kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista. Mikäli jäsenyys on perustettu alaikäiselle henkilölle, tulee maksajan/huoltajan laskutusosoite ilmoittaa Power Centerille vastaanotossamme tai sähköpostitse info@powercenter.fi. Tämä on tärkeää, jotta laskut ohjautuvat oikeaan osoitteeseen. Mikäli alaikäisen henkilön jäsenyydelle tehdään muutoksia tulee maksajan/huoltajan vahvistaa Power Centerille että muutoksen voi tehdä.

3. Jäsen on vastuussa siitä että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

4. Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö kuntokeskuksella on kielletty. Lisäksi jäsen velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä / siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten. Harjoittelun jälkeen välineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoilleen ja mahdolliset sotkut siivota.

5. Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi asiakkailtamme odotetaan tiloissa siisteyttä, järjestystä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi. Mikäli henkilökunta joutuu asiasta huomauttamaan on huomautusta noudatettava.

6. Muiden kuin itsensä valo- tai videokuvaaminen kuntokeskuksen tiloissa on ilman lupaa ehdottomasti kielletty.

7. Kaikilla ryhmäliikunta- ja HOT-tunneilla on videokuvaaminen tai kuvaaminen on täysin kielletty ilman erillistä lupaa.

8. Kuntokeskus tarjoaa jäsenen pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

9. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.

10. Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen asiakaspalveluun, sen ollessa suljettuna sähköpostitse info@powercenter.fi

11. Ulkopuoliset Personal trainerit voivat ohjata omia asiakkaitaan Power Centerillä vuokraa vastaan, lisätiedot info@powercenter.fi

12. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata kuntokeskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan sen ulkopuolella.

13. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntokeskuksella on käytössä jatkuva tallentava kameravalvonta.

14. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntokeskukseen tullessaan vastaanotossa olevaan kortinlukijaan.

15. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Power Center Oy
Santaniitynkatu 3
04250 Kerava
Y-tunnus 2693663-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Kallio
Santaniitynkatu 3
04250 Kerava
anna@powercenter.fi
p. 0407212213

3. Yleistä

Tämä tietosuoja- ja rekisterikäytäntö soveltuu henkilötietojen käyttöön osoitteessa (www.powercenter.fi), kuntosalin asiakasrekisteriin, sähköpostimarkkinointilistaan ja verkkosivujen ryhmäliikuntatuntien, personal training palveluiden sekä hieronnan ajanvarausjärjestelmään. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja kerääjänä toimii Power Center Oy FI, info@powercenter.fi

Power Center Oy tarjoaa palvelimen yhteistyössä OVH HOSTING Oy:n kanssa. (Mannerheimintie 40 A 39, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2281158-4, www.ovh-hosting.fi)

Power Center Oy kunnioittaa oikeuksiasi ja henkilötietojen käsittelyä koskevia toivomuksiasi. Voidakseen tarjota sinulle palveluita Power Center Oy saattaa ajoittain pyytää sinulta erilaisia tietoja. Tässä tietosuoja- ja rekisterikäytännössä kerrotaan tavoista, joilla Power Center Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi, sinulla käytössä olevista vaihtoehdoista sekä siitä miten, voit kertoa valinnoistasi Power Center Oy:lle.

4. Solveltamisala

Liittymällä Power Center Oy:n asiakkaaksi ja/tai käyttämällä palveluita hyväksyt nimenomaisesti tämän tietosuoja- ja rekisterikäytännön.

Tässä tietosuoja- ja rekisterikäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai osoitettasi, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja tai henkilöön liittyviä tietoja, joita me saatamme kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5. Tietojen kerääminen

Kerättäviä tietoja ovat:

• Nimi
• Osoite
• Postinumero
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Henkilötunnus (vain sopimusasiakkaiden kohdalla luottotietojen tarkistamiseksi)
• PT-palveluiden toteuttamiseen liittyvät fyysiset ja psyykkiset tiedot

Power Center Oy kerää henkilötietoja asiakkaasta, kun asiakas rekisteröityy omalle asiakastilille ja/tai ajanvarausjärjestelmään ja/tai verkkokauppaan. Palvelun tarjoaja kaikissa edellä mainituissa on Enkora Oy Ltd.

Syöttämällä henkilötietoja asiakastilille (Enkora Oy Ltd) tai muutoin ilmoittaessasi henkilötietojasi Power Center Oy:lle hyväksyt henkilötietojesi keruun, käytön ja luovuttamisen tämän tietoturva- ja rekisterikäytännön mukaisesti tässä tietoturva- ja rekisterikäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen. Uutiskirjeen tilaaminen tapahtuu omatoimisesti Power Center Oy:n verkkosivuilta tai asiakkaan suostumuksella vastaanotossa jäsensopimuksen tai tuotteen oston yhteydessä Power Center Oy:n työntekijän toimesta, mikäli asiakas hyväksyy asiakaslomakkeessa tai -sopimuksessa tilauslausekkeen. Kieltolauseketta tarjotaan aktiivisesti.

6. Henkilötietojen käyttäminen

Power Center Oy:n keräämiä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Henkilötietoja kerätään pääasiallisesti palveluntuotannon kannalta olennaisiin prosesseihin, kuten asiakkuuden tunnistamisen ja hallinnan, kulunvalvonnan, ajanvarauksen, personal training -palveluiden toteuttamisen, laskutuksen ja ryhmäliikunnan, personal training -palveluiden ja hieronnan ajanvarauksen mahdollistamisen vuoksi. Henkilötietoja käytetään sähköpostimarkkinointiin uutiskirjeen muodossa ainoastaan asiakkaan aktiivisen hyväksynnän myötä.

7. Henkilötietojen luovutus

Hyväksyt sen, että Power Center Oy saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietojasi asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Power Center Oy käyttää palveluntarjoajia palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tälläisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Power Center Oy:n eri palveluiden varausjärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän toiminnan kannalta, esimerkiksi vikatilanteet.

Palveluntarjoajana sähköpostimarkkinoinnissa on käytössämme Sendinblue.

Palveluntarjoajana asiakashallinnassa, ryhmäliikuntatuntien varauksissa, PT-palveluiden varauksissa sekä hieronnan varauksissa on käytössämme Enkora Oy Ltd.

Palveluntarjoajana Facebook sivuillamme on käytössämme Facebook Ltd.

Palveluntarjoajana Instagram sovelluksessa on käytössämme Facebook Ltd.

Power Center Oy ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen oikeellisuuden varmistaminen

Sitoudut antamaan Power Center Oy:lle oikeat tietosi rekisteröityessäsi eri palveluidemme varausjärjestelmään (Enkora Oy Ltd) tai jäsenasiakkaaksemme.

Rekisteröitymisesi jälkeen voit tarkastella omaa asiakasprofiiliasi kirjautumalla järjestelmään käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Voit myös muuttaa, päivittää tai poistaa meille antamiasi tietoja joko kirjautumalla sisään järjestelmään tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (info@powercenter.fi).

Sinulla on lisäksi oikeus poistaa tai päivittää väärät ja /tai vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot järjestelmästämme. Power Center Oy voi myös poistaa tai korjata ilman eri ilmoitusta kaikki väärät, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää Power Center Oy:tä käyttämästä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksen toteuttamiseen.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@powercenter.fi. Palveluntarjoaja käsittelee pyyntösi ilman aiheetonta viivytystä.

9. Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Power Center Oy säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen varausjärjestelmän käyttäjä voi olla yhteydessä varausjärjestelmään ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Power Center Oy:n keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Mikäli sinulla on kysymyksiä Power Center Oy:n tietosuoja- ja rekisterikäytäntöön liittyen tai mikäli haluat tarkistaa omat henkilötietosi, ota yhteyttä info@powercenter.fi

10. Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Power Center Oy saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Power Center Oy:n määräysvallassa eikä Power Center Oy vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli asiakkaamme vierailee linkitetyllä sivustolla, tulee hänen erikseen tarkistaa tälläiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

11. Lapset

Alle 15-vuotiaat lapset eivät saa rekisteröityä Power Center Oy:n varausjärjestelmän palveluihin käyttäjiksi. Alle 15-vuotiaiden henkilötiedot kirjataan asiakasrekisteriin vain huoltajan luvalla.

12. Muut ehdot ja määräykset

Tähän tietosuoja- ja rekisterikäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.

Power Center Oy:llä on oikeus oman vapaan harkintansa nojalla milloin tahansa muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisterikäytäntöä. Palveluntarjoajan muuttaessa tätä tietosuoja- ja rekisterikäytäntöä asetamme päivitetyn version saataville verkkosivuillemme.